Tuesday, 31 July 2007

international students campaign

Iranilaiset opiskelijat ovat osa taisteluryhm䤠jotka puolustavat ihmis oikeetta,demokratiaa islamin tasavaltaa vastaan.opiskelijat haluavat muuteksia yliopiston aluelle.he haluavat muuteksia islamintasavataan ja haluavat tilalle demokratiaa.varsinkin naisten ja ty?sten edun puolesta .opiskelijat haluavat perustaa yhteismielisyyden hallituksen kanssa.Islamintasavalta perustuu ep䩮himmillisest䠰olitykasta.Tehranin Polyteknillisen yliopiston opiskelijat ovat tehneet aktyvisesti foit䠯piskelijatten p䩶䮤 16 azar 20azar Polyteknillisessa yliopistossa opiskelijat ovat osoittaneet mielt䤮.presidentti AHMADI NEJAD ia vastaan,seuraavilla iskulauseilla kvolemaa diktaattorille ja fasistille."Polyteknillien yliopisto ei ole sinun paikkasi Ahmadi nejad."opiskelijat halusivat kertea maailmalle ett䠨e ovat tukena nytten naisten ja ty?sten puolella jotka ovat hallitusta vastaan.hallituksen alaiset (Pastar) ovat tehneet nytten 9 opiskelijoittenvasttan vaarennettyj䠰olyttisia julesteita,joitten perusteella nam䠹 opiskelijaa on pid䴥tty.he ovat nyt vankila Evinin osasto 209:lla he ovat rankan kidutuksen alaisena.vankilassa olern en opiskelijoitten nimet ovat seuraavat.Ahmad Ghassaban.Meghdad Khalilpour,Majid Sheikhpour,Majid Tavakoli ,Pooyan Mohammadian,Ehsan Mansouri,Abbas Hakimzadeh,Ali Saberi,Keivan Ansari.T䬬䨥tkella opiskelijat joka puoella maailmaa pyyt䶤t yhteisty?ja tukea kansainv䬩 sest䩨misoikeudesta ja muilta polyttisilta hen kil䬴䮨e haluavat kirjallisen pyynn?ossa mainitaan opiskelijoitten vapauttamisesta.samalla tavalla kuin opiskelija Mahmud Salehi mansur osanlu.

No comments: